Helsingin Alzheimer-yhdistys toimii suurella sydämellä muistisairaiden ja heidän läheistensä tukijärjestönä.

Muistineuvoja

p. 040 902 2250

Jari Jokiluhta
ma-pe klo 8.00-16.00

Tuo omat taitosi ja ideasi käyttöömme!

Liity vapaaehtoiseksi!

Ota yhteyttä p 044 770 9121/
viviane.azema@alzhki.fi

Helsingin Alzheimer-yhdistys toimii muistisairaiden ja heidän läheistensä tukijärjestönä Helsingin kaupungin alueella. Yhdistys toimii dementiaa aiheuttavien sairauksien ja muistihäiriöiden haittavaikutusten ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä osallistuu tutkimuksen ja hoidon kehittämiseen

Muistisairaiden

päivätoiminta

Aktivoiva päivä koostuu mm. hyvästä seurasta, liikunnasta, muistitreenistä, taide- ja askartelutuokioista ja maukkaasta, itsetehdystä ruoasta.

Lue lisää

Tietoa

muistisairauksista

Muistisairaudet Suomessa:
Arviolta 193 000 muistisairasta ihmistä, joista 100 000 ihmistä sairastaa lievää muistisairautta ja 93 000 ihmistä keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta

Lue lisää

Ajankohtaista

Lukulähettiläs – vapaaehtoistoimintaa sanojen siivin

Lukulähettilääksi!-hanke on Helsingin kaupunginkirjaston johtama hanke, jossa mukana ovat myös Helsingin Alzheimer-yhdistys/Helsingin ja Itä-Uudenmaan Muistiluotsi sekä SPR:n Helsingin ja Uudenmaan piiri. Tämän lisäksi toimintaan osallistuu joukko palvelukeskuksia ja palvelutaloja ympäri Helsinkiä. Toiminnan on mahdollistanut Aluehallintoviraston antama tuki.

LUE LISÄÄ

Anna Mäki-Petäjä-Leinonen: Omainen hoivaajana ja lainsäädännön omaisolettama

Perustuslaissa säädetään yksilön oikeudesta sosiaaliturvaan. Lain mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä (PL 19 §). Tarkempia säännöksiä sosiaali- ja terveyspalveluista on esimerkiksi sosiaalihuoltolaissa ja terveydenhuoltolaissa.

LUE LISÄÄ

Muistineuvoja Jari Jokiluhta: Pystyykö muistisairaan asioita hoitamaan ilman edunvalvontaa?

Asia vaatii tapauskohtaista arviointia. Yleensä pystyy, mutta se vaatii, ennakointia ja huolellisuutta asioiden hoidossa. Jos muistisairaus on pidemmälle edennyt, voi olla, että valtakirjavaltuutuksen teko ei enää onnistu. Muistisairauden alkuvaiheessa pystyy yleensä vielä tekemään useimpia oikeustoimia. Saattaa kuitenkin joutua hankkimaan lääkärintodistuksen kyseisen oikeustoimen tekemiseen. Esimerkiksi voidaan tarvita lääkärintodistus edunvalvontavaltuutuksen tekoa varten, jos sairaus on edennyt alkuvaihetta pidemmälle.

LUE LISÄÄ

Seuraa meitä